Asociația Aeroporturilor din România (AAR) s-a constituit în vederea promovării și apărării intereselor aeronautice, tehnic aeroportuare, economice și juridice ale aeroporturilor civile din România.
Misiunea noastră este de a promova:
  • cooperarea, asistența mutuală și schimbul de informații în domeniul tehnico-aeroportuar,
  • precum și reprezentarea intereselor membrilor asociației în relațiile cu autoritățile publice, cu agenți economici, instituții, organizații și asociații, cu sindicatele și cu alte persoane fizie și juridice.

Prin colaborarea strânsă cu membrii asociației, instituțiile publice și alte organizații naționale și internaționale de mare însemnătate în domeniul aviației civile, AAR joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea economică continuă a aeroporturilor din România și, în general, a aviației civile românești.