Asociaţia Aeroporturilor din România (AAR) s-a constituit în anul 1999 şi funcţionează în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000. Este o asociaţie patronală, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, autonomă, neguvernamentală şi fără caracter politic.

În prezent, AAR are 16 membri permanenţi (aeroporturi civile din România) şi 7 membri asociaţi (persoane juridice care efectuează servicii în domeniul aviaţiei).

AAR este deschisă tuturor aeroporturilor civile din România, precum şi altor persoane juridice din ţară şi străinătate compatibile cu scopul şi funcţiile acesteia.

Obiectivele principale sunt:

 • cooperarea, asistenţa mutuală, promovarea intereselor aeroportuare, schimbul de informaţii în domeniul tehnico-economic aeroportuar,
 • precum şi reprezentarea şi, la cerere, apărarea membrilor asociaţiei în relaţiile cu autorităţile publice, cu agenţi economici, instituţii, organizaţii şi asociaţii, cu sindicatele şi cu alte persoanle fizice şi juridice.

Pentru a-şi îndeplini aceste obiective, AAR:

 • stabileşte şi elaborează strategii proprii şi de grup, în corelaţie cu recomandările Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi ale Consiliului Internaţional al Aeroporturilor (ACI);
 • colaborează cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi cu Direcţia Generală Transport Aero-Naval din cadrul Ministerului Transporturilor;
 • asigură respectarea legislaţiei României, a eticii profesionale, precum şi a normelor privind concurenţa loială;
 • asigură, prin efort comun, promovarea la nivel naţional şi internaţional a unor tarife pentru operaţii aeroportuare care să oglindească starea de fapt de pe aeroporturi, precum şi corelaţia cu aeroporturi similare din alte state;
 • sprijină negocierea, la nivel naţional, a protocoalelor de pază şi securitate aeronautică;
 • promovează interesele membrilor asociaţiei în domeniul cooperării economice internaţionale;
 • organizează schimbului de publicaţii în domeniul aeroportuar;
 • organizează conferinţe, simpozioane, dezbateri, seminarii, expoziţii, vizite de lucru, schimburi de experienţă şi cursuri de specializare;
 • editează publicaţii periodice, având caracter informativ;
 • realizează, la cerere, consultanţă tehnică, economică, juridică, managerială şi expertize
 • colaborează cu Ministerul Transporturilor, autorităţile publice şi cu Consiliile Judeţene în vederea transpunerii în practică a obiectivelor sale;
 • asigură orice alte servicii cerute de către membrii, cu respectarea legii.