ASOCIAȚIA AEROPORTURILOR DIN ROMÂNIA(A.A.R). DESCRIERE GENERALĂ ȘI CONTEXTUL  G.D.P.R

 

Asociația Aeroporturilor din România este situată în Cluj-Napoca, jud. Cluj, strada Traian Vuia, nr. 149, având următoarele date de contact: Telefon: +40 264 307515 | Fax: +40 264 307593 | E-mail: [email protected].

 Asociaţia Aeroporturilor din România (AAR) s-a constituit în anul 1999 şi funcţionează în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000. Este o asociaţie patronală, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, autonomă, neguvernamentală şi fără caracter politic.

În prezent, AAR are 16 membri permanenţi (aeroporturi civile din România) şi 8 membri asociaţi (persoane juridice care efectuează servicii în domeniul aviaţiei).

Obiectivele principale sunt:

 • cooperarea, asistenţa mutuală, promovarea intereselor aeroportuare, schimbul de informaţii în domeniul tehnico-economic aeroportuar,
 • precum şi reprezentarea şi, la cerere, apărarea membrilor asociaţiei în relaţiile cu autorităţile publice, cu agenţi economici, instituţii, organizaţii şi asociaţii, cu sindicatele şi cu alte persoanle fizice şi juridice.

Pentru a-şi îndeplini aceste obiective, A.A.R realizează următoarele activități

 • stabileşte şi elaborează strategii proprii şi de grup, în corelaţie cu recomandările Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi ale Consiliului Internaţional al Aeroporturilor (ACI);
 • colaborează cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi cu Direcţia Generală Transport Aero-Naval din cadrul Ministerului Transporturilor;
 • asigură respectarea legislaţiei României, a eticii profesionale, precum şi a normelor privind concurenţa loială;
 • asigură, prin efort comun, promovarea la nivel naţional şi internaţional a unor tarife pentru operaţii aeroportuare care să oglindească starea de fapt de pe aeroporturi, precum şi corelaţia cu aeroporturi similare din alte state;
 • sprijină negocierea, la nivel naţional, a protocoalelor de pază şi securitate aeronautică;
 • promovează interesele membrilor asociaţiei în domeniul cooperării economice internaţionale;
 • organizează schimbului de publicaţii în domeniul aeroportuar;
 • organizează conferinţe, simpozioane, dezbateri, seminarii, expoziţii, vizite de lucru, schimburi de experienţă şi cursuri de specializare;
 • editează publicaţii periodice, având caracter informativ;
 • realizează, la cerere, consultanţă tehnică, economică, juridică, managerială şi expertize
 • colaborează cu Ministerul Transporturilor, autorităţile publice şi cu Consiliile Judeţene în vederea transpunerii în practică a obiectivelor sale;
 • asigură orice alte servicii cerute de către membrii, cu respectarea legii.

Mai multe informații despre Asociația Aeroporturilor găsiți pe site, la adresa: [email protected]

 

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Asociația Aeroporturilor din România, în calitate de autor, proprietar și administrator al website-ului www.airportaar.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplicat prezenta Politică de confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

Asociația Aeroporturilor din România își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.airportaar.ro, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate paginile din domeniul www.airportaar.ro și pentru care Asociația Aeroporturilor din România are calitatea de proprietar/administrator.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Definiții

 1. Date cu caracter personal– orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal– orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. Stocarea– păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 4. Sistem de evidență datelor cu caracter personal– orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 5. Operator– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 6. Terț– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 7. Destinatar– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 8. Date anonime– date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 9. Date statistice– date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal prin intermediul site-ului sunt

Nume, prenume, număr de telefon și adresă de email. Acestea se regăsesc la rubrica contact , de pe site-ul [email protected] 

Asociația Aeroporturilor din România poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ne sunt furnizate în mod voluntar.

Legături externe

Site-ul poate conține legături spre alte website-uri pe care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste linkuri veți accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de cea a AAR

Impunerea acestei Politici de Confidentialitate

Daca aveți întrebări legate de Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către AAR  și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați.

Termeni și condiții de utilizare

Vă rugăm să accesați și secțiunea Termeni și condiții de utilizare care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

Legislație

Politica de confidențialitate se supune legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul Asociatiei Aeroporturilor din României.. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanței judecatorești.

 

 

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PREZENTULUI WEBSITE

 

Definirea termenilor

Termenii “site”, “acest site” și “site-ul” folosiți în acest document se referă la site-ul www.airportaar.ro Design-ul și conținutul site-ului aparțin în exclusivitate Asociatiei Aeroporturilor din România și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Asociatiei Aeroporturilor din România are sediul social în Str. Traian Vuia, Nr. 149, Cluj-Napoca, Jud. Cluj.

Prin termenii “utilizator”, “vizitator” și “dumneavoastră” înțelegem toate persoanele fizice și/sau juridice care accesează site-ul www.airportaar.ro, indiferent de motiv. Termenii “Regulament”, “Contract” și “Termeni și Condiții” se referă la prezentul contract de utilizare.

Prin termenul “date personale”, înțelegem informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteți fi identificat personal. Acestea pot include numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon (inclusiv numărul de mobil),  adresa de e-mail,  etc.

Acceptarea “Termenilor și condițiilor”

Înainte de a viziona acest site, vă rugăm să citiți cu atenție precizările următoare. Ele stabilesc termenii și condițiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor ce alcătuiesc prezentul site. Accesarea site-ului și folosirea aplicațiilor sale presupun acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor și Condițiilor publicate.

Asociatiei Aeroporturilor din România își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul prezentului contract. În această situație, Asociatiei Aeroporturilor din România. va înștiința utilizatorii prin afișarea schimbărilor pe o pagină ce va apărea în momentul accesării site-ului. Folosirea în continuare a site-ului de către utilizator constituie un răspuns afirmativ de acceptare a modificărilor aduse prezentului contract de utilizare.

Conținutul site-ului

Informațiile publicate pe site sunt informații de interes general despre  AAR, mai précis, obiectivele , activitatiile AAR, membrii sai. Asociația Aeroporturilor din România  își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site. Asociația Aeroporturilor din România depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, Asociația Aeroporturilor din România nu este și nu va fi legal responsabil sub nici o circumstanță pentru nicio inadvertență ori descriere eronată a informațiilor transmise de terți, în baza unei colaborari și care sunt publicate pe acest site.

Copyright

Conținutul site-ului www.airportaar.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date – este proprietatea exclusivă a Asociației Aeroporturilor din România  și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

De asemenea, Asociația Aeroporturilor din România deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului acestui site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Asociației Aeroporturilor din România.. În caz contrar, aceasta reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate intelectuală și se sancționează conform legilor în vigoare.

Legături

Site-ul www.airportaar.ro poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri. Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora. Așadar, Asociația Aeroporturilor din România nu este responsabil pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri.

 

Politica de cookie

În cadrul Asociației Aeroporturilor din România

 

Ultima actualizare: 15.11.2019

Prezenta Politica de cookie este parte integranta din Termeni si conditii.

Continut:

 1. Informatii generale
 2. Ce este un cookie?
 3. Ce sunt cookie-urile “third party”
 4. Lista cookie-urilor tertilor (airportcluj.ro) – third-party cookies
 5. Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?
 6. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
 7. Securitate si confidentialitate
 8. Cum pot fi oprite cookie-urile?
 9. Linkuri utile

 

 1. Informatii generale

  Website-ul airportaar.ro foloseste cookie-uri de la terti (google.analitics, platforma wordpress) pentru a furniza vizitatorilor o experienta de navigare superioara si servicii adaptate nevoilor specifice ale acestora. 

Cu ajutorul cookie-urilor, Administratorul website-ului poate imbunatati permanent navigarea, transformand-o in vizite utile pentru ca:

 • poate personaliza diverse setari;
 • poate obtine informatii asupra modului cum este utilizat website-ul de catre vizitatori, astfel incat sa le poata furniza acestora experiente din ce in ce mai bune in navigare;
 • permite utilizatorilor sa-si eprima parerea referitaore la nodul de utilizare a website-ului

O vizita pe website-ul airportaar.ro poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • a permite utilizatorilor sa-si exprime pararea privind aspecte de utilizare a website-ului si de raspunsuri la continutul website-ului
 • performanta a site-ului: retine preferintele utilizatorului pe acest site astfel ca nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a website-ului;
 • analiza a vizitatorilor: permite monitorizarea utilizatorilor unici care viziteaza website-ul si cat de des revin utlizatorii pe website;
 • geotargetting: stabileste din ce tara provin vizitatorii; este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul;
 • inregistrare: anunta daca vizitatorul este inregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a arata contul cu care este inregistrat vizitatorul si daca are permisiunea pentru un serviciu anume;

 

 1. Ce este un cookie?

  Cookie-ul este un fisier alfanumeric, de mici dimensiuni, care va fi stocat pe computerul, dispozitivele mobile sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.

  Cookie-ul este instalat prin solicitare a webserver-ului unui browser (ex: Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer) si este inofensiv (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Doar webserver-ul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator revine pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

 • Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului.
 • Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie. Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies” – sau cookie-uri plasate de terti – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

 

 1. Ce sunt cookie-urile “third party”

  Anumite parti de continut de pe anumite site-uri pot fi plasate pe website-ul accesat, de catre terte parti prin intermediul bannerelor, boxurilor, linkurilor, codurilor de anliza sau urmarire, codurilor de embed, plug-in-urilor social media – iar toate aceste instrumente pot contine cookie-uri. Ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de Administratorul website-ului respectiv si este de datoria furnizorilor terti sa se supun legilor in vigoare si politicilor de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

 2. Lista cookie-urilor tertilor (airportaar.ro) – third-party cookies:

  __cfduid

  Nume – CFDUID

  Continut – db8689491ebf9b14668dabb5b6ee3b89d1573810648

  Domeniu – airportaar.ro

  cale  – /

  Trimis pentru – Orice tip de conexiune

  Accesibil prin script  – da

  Creat – la acesare

  Expira – 14.11.2020

  Size 51

   

  _gid

  Nume : _gid

  Continut: GA1.2.308841764.1573810650

  Domeniu – airportaar.ro

  cale  – /

  Trimis pentru – Orice tip de conexiune

  Accesibil prin script – da

  Timp de stocare – 16.11.2019

  Size 30

   

  _ga

  Nume : _ga

  Continut : GA1.2.434081986.1571799436

  Domeniu – airportaar.ro

  cale  – /

  Trimis pentru – Orice tip de conexiune

  Accesibil prin script  – da

  Timp de stocare – 14.11.2021

  Size 29

   

   

  _gtrans_front_language

  Nume : _gtrans_front_language

  Continut : ro

  Domeniu – airportaar.ro

  cale  – /

  Trimis pentru – Orice tip de conexiune

  Accesibil prin script  – da

  Timp de stocare – 14.11.2020

  Size 23

   

   

  Informatii despre politica de confidentialitate Google pe https://policies.google.com/terms?hl=en#toc-protection.

  5. Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

  Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni si permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Duratele dupa care expira cookie-urile de pe site-ul airportcluj.ro sunt declarate in lista de mai sus.

  Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc navigarea pe Internet.

  6. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

  Cookie-urile ajuta la functionarea eficienta a Internetului si au ca rezultat navigarea prietenoasa si personalizata fiecarui utilizator.

  Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri dificil sau chiar imposibil de folosit.

  Printre alte intrebuintari ale cookie-urilor, enumeram:

  • continut potrivit preferintelor vizitatorului, pe categorii (stiri, sport, servicii, oferte etc.);
  • setari adaptate vizitatorului (retinere parole, preferinte de limba);
  • retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet.
  1. Securitate si confidentialitate

   Cookie-urile NU sunt virusi! Totusi, cookie-urile pot fi folosite in scopuri negative, ca o forma de spyware. Multe produse anti-spyware marcheaza insa cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

   In general, browser-ele au setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un website.

   8. Cum pot fi oprite cookie-urile?

   Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau browser-ul poate fi setat astfel incat sa accepte cookie-uri de la un site anume.

   Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Accesati optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

   Pentru a intelege aceste setari de cookie-uri, puteti consulta urmatoarele URL-uri:

  1. Linkuri utile

  Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul Your Online Choices
  Daca doriti sa aflati mai multe informatii despre cookie-uri si utilizarea lor, puteti accesa website-ul oficial al Uniunii Europene.

 

Vezi si Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal realizate de Asociația Aeroporturilor din România (PDF).